0984264728

Tụ MICA 222J (2.2nF/100V)

Mã số: CM222
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.