0984264728
Trang chủ  >> 

Hướng dẫn xuất File Gerber từ Sprint Layout 6

Cách xuất Geber trên Sprint Layout 6

Đầu tiên chạy chương trình Sprint Layout lên, mở bất kỳ một file mạch nào đấy. Sau đó vào Menu File -> Export -> Gerber Export... như hình dưới.
 
[IMG]
Một hộp thoại hiện ra cho phép chúng ta chọn các layer muốn Export. Sau khi chọn xong, nhấn vào Create Gerber files... để bắt đầu xuất geber.
 
[IMG]
Đây là kết quả sau khi xuất geber:
 
[IMG]

*Nguồn(Sưu tầm).

Tin tức liên quan

© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.