0984264728

Tụ gốm vàng 104 (50V)

Mã số: B3-9
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
300 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.