0984264728

Tụ MICA 104J (0.1uF/100V)

Mã số: CM104
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
250 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.