0984264728

Tụ CBB22 205J 630V

Mã số: CBB205
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
5.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.