0984264728

Tụ CBB22 105J 400V

Mã số: 02
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
3.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.