0984264728

IC 74HC32N DIP14

Mã số: C10-25; N16-17
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
4.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.