0984264728

IC UC3845 DIP8

Mã số: ICUC3845D
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
UC3845 thuộc họ IC nguồn SWITCHING, 
có thể sử dụng trong những thiết bị điện tử cơ bản, công nghiệp.
Số lượng
4.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.