0984264728

Tụ cao áp 332M 2KV

Mã số: C5-20
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.