0984264728

Tụ 47uf/450V Tháo máy

Mã số: T47TM
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
5.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.