0984264728

Tụ 4700uF/25V(16x25mm)

Mã số: C470025
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
4.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.