0984264728

Tụ 270uF/450V hàng tháo máy

Mã số: C270450
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
8.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.