0984264728 - 0916364728

Tụ 220uF/35V

Mã số: T35V
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.