0984264728

Tụ 104J 100V màu nâu

Mã số: C3-12
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
1.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.