0984264728

Tụ 100uF/450V (18*35mm) chân mềm

Mã số: 08
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
7.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.