0984264728

Tụ 10000uF/63V hàng tháo máy

Mã số: C10000UF
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
30.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.