0984264728

Trở 4K7 dán 0805(100C)

Mã số: 03
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
4.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.