0984264728

Phíp đồng A4 (20x30cm)

Mã số: 04
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
25.000 
- Sử dụng làm mạch in, mạch điện tử.
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.