0984264728

KIT ATMEGA328P Pro Mini

Mã số: KATMEGA328PM
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
70.000 

KIT ARDUINO PRO MINI ATMEGA328 3V3 16M

- ATmega328-AU 

- Nguồn vào đề nghị : 6-9V.

- Dòng tối đa chân 5V : 500mA.

- Dòng tối đa chân 3.3V : 50mA.

- Dòng tối đa chân I/O : 40mA.

© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.