0984264728

Jum đôi thẳng 2x40P (1.27mm)

Mã số: JDT2
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
7.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.