0984264728

IC thời gian thực DS12C887

Mã số: ICDS12C887
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
50.000 
IC thời gian thực DS12C887. IC DS12C887 thiết kế để thay thế trực tiếp cho DS1287. DS12C887 tạo ra đồng hồ về thời gian và lịch, bộ nhơ 113 bytes, điều chỉnh cho những năm nhuân, chon chế độ hiển thị 12H hay 24H.
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.