0984264728

Gen chịu nhiệt 5mm trắng(1 mét)

Mã số: PKG5MM
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
5.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.