0984264728

Gen chịu nhiệt 3mm trắng(1 mét)

Mã số: PKG3MM
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
3.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.