0984264728

Gen chịu nhiệt 2mm trắng(1 mét)

Mã số: PKG2MM
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
2.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.