0984264728

Gen chịu nhiệt 10mm trắng (1 mét)

Mã số: PKG10MM
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
7.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.