0984264728 - 0916364728

Điện trở 560K -1/2W 4 vạch

Mã số: DT05560K
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
10.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.