0984264728

Điện trở 0.68R-5W

Mã số: A7-4
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
1.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.