0984264728

Đệm tản nhiệt TO-220

Mã số: PKTO220
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
- Dùng cho các loại sò, fet kiểu chân TO220.
  Ví dụ: TYN1225, IRF3205, ...
Số lượng
200 
- Dùng cho các loại sò, fet kiểu chân TO220.
  Ví dụ: TYN1225, IRF3205, ...
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.