0984264728

D209L hàng tháo máy

Mã số: E4-11
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
12.000 

 Gia đình: NPN Gói (Loại): TO-3P hFE: 10-40 Ic max (A): 12A Ucbo max (V): 700V Uceo max (V): 400V VCE: 0.5V fT (Mhz): (0.3 chúng tôi)
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.