0984264728

Cặp A1930 - C5171

Mã số: CA1930C5171
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
6.000 

Thông tin kỹ thuật chi tiêt C5171 như sau :

 • Loại Designator: 2SC5171
 • Đánh dấu mã số: C5171
 • Chất liệu của transistor: Si
 • Phân cực: NPN
 • Tối đa tản quyền lực thu (Pc), W: 20
 • Tối đa điện áp collector-base | UCB |, V: 180
 • Tối đa điện áp collector-emitter | UCE |, V: 180
 • Tối đa điện áp emitter-base | Trường ĐHKT |, V: 5
 • Tối đa thu hiện tại | Ic max |, A: 2
 • Maksimalna nhiệt độ (Tj), ° C: 150
 • tần số chuyển đổi (ft), MHz: 200
 • Collector điện dung (Cc), pF: 16
 • Chuyển tiếp tỷ lệ chuyển nhượng hiện tại (hFE), min: 100
 • Tiếng ồn Hình, dB: –
 • Gói 2SC5171 transistor: TO220NIS.

Thông tin kỹ thuật chi tiết A1930 như sau :

 • Loại Designator: 2SA1930
 • đang đánh dấu: A1930
 • Chất liệu của transistor: Si
 • Phân cực: PNP
 • Tối đa tản quyền lực thu (Pc), W: 20
 • Tối đa điện áp collector-base | UCB |, V: 180
 • Tối đa điện áp collector-emitter | UCE |, V: 180
 • Tối đa điện áp emitter-base | Trường ĐHKT |, V: 5
 • Tối đa thu hiện tại | Ic max |, A: 2
 • Maksimalna nhiệt độ (Tj), ° C: 150
 • tần số chuyển đổi (ft), MHz: 200
 • Collector điện dung (Cc), pF: 26
 • Chuyển tiếp tỷ lệ chuyển nhượng hiện tại (hFE), min: 100
 • Tiếng ồn Hình, dB: –
 • Gói 2SA1930 transistor: TO220NIS.
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.