0984264728

A1386 - C3519

Mã số: C7-22
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
35.000 

Cặp Saken C3519 A1386 2SC3519 2SA1386 Tháo máy 

Thông tin kỹ thuật chi tiết  Saken C3519 như sau :

 • Loại Thiết kế: 2SC3519
 • Chất liệu của bóng bán dẫn: Si
 • Độ lệch: NPN
 • Công suất thu phân cực đại (Pc), W: 130
 • Điện áp của bộ thu-cơ cực đại | Vcb |, V: 160
 • Điện áp cực đại Collector-Emitter | VCE |, V:
 • Áp suất điện áp cực đại | Veb |, V:
 • Tối đa Collector hiện tại | Ic max |, A: 15
 • Tối đa Nhiệt độ đường ống hoạt động (Tj), ° C: 125
 • Tần số chuyển đổi (ft), MHz:
 • Dung tích Collector (Cc), pF:
 • Tỷ lệ chuyển tiếp hiện tại (hFE), min: 20

Thông tin kỹ thuật chi tiết saken A1386 như sau :

 • Loại Designator: 2SA1386
 • Chất liệu của bóng bán dẫn: Si
 • Độ cân bằng: PNP
 • Công suất thu phân cực đại (Pc), W: 130
 • Điện áp của bộ thu-cơ cực đại | Vcb |, V: 160
 • Điện áp cực đại Collector-Emitter | VCE |, V: 160
 • Điện áp áp dụng điện cực đại | Veb |, V: 5
 • Tối đa Collector hiện tại | Ic max |, A: 15
 • Tối đa Nhiệt độ đường ống hoạt động (Tj), ° C: 150
 • Tần số chuyển đổi (ft), MHz: 40
 • Dung tích Collector (Cc), pF: 500
 • Tỷ lệ chuyển tiếp hiện tại (hFE), min: 50
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.