0984264728

Tụ 0.47uF 474J 630V CBB

Mã số: TCBB474J
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
2.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.