0984264728

Tụ 20uF hàng tháo máy

Mã số: TCA20U
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
35.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.