0984264728

Tụ 150uF/450V (18X40mm) chân mềm

Mã số: 09
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
9.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.