0984264728

B688 Hàng tháo máy

Mã số: T688C
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
5.000 


Gia đình: PNP
Gói (Kiểu): TO-3P
hFE: 80-160
Ic max (A): 8A
Ucbo tối đa (V): 120V
Uceo max (V): 120V
VCE: 5V
Cặp tương ứng : B688/D718
Tên gọi khác : 2SB688


Tên gọi khác : 2SB688
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.