0984264728 - 0916364728

Tụ nhôm 10uF/25V 4.5*5MM

Mã số: 01
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
1.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.