0984264728

Tụ 68uF/400V chân mềm

Mã số: T400V
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
5.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.