0984264728

Tụ 390uF/450V Tháo máy

Mã số: 01
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
20.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.