0984264728

Tụ 330uF/450V chân cứng

Mã số: 10
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
18.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.