0984264728 - 0916364728

Tụ 3300uF/35V

Mã số: C330035
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
4.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.