0984264728

Tụ 30uF hàng tháo máy

Mã số: TCA40U
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
40.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.