0984264728 - 0916364728

Tụ 2200uF/25V (13*21mm)

Mã số: 04
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
2.500 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.