0984264728

Tụ 10uF J MKP-X2

Mã số: 01
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
16.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.