0984264728

Tụ 10000uF/100V Rubycon (35*70mm)

Mã số: T100V100000UF
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
60.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.