0984264728

Tụ 100uF/450V (22mmx30mm) tháo máy

Mã số: C100450
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
5.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.