0984264728

Tụ 10000uF/63V AUDIO

Mã số: T63V
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
30.000 
Chiều dài : 53mm
. Đường kính 36mm,
Màu nâu vàng.
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.