0984264728

Tụ 0.3uF/ 630V

Mã số: T03630v
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
Số lượng
5.000 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.