0984264728

Quạt gió 4x4x3cm hàng tháo máy

Mã số: QTN443
Xuất xứ:
Mô tả ngắn:
- Dây màu đỏ : +12VDC
- Dây màu đen: GND
Số lượng
15.000 
- Dòng điện đo được thực tế:
 
© Linh kiện cũ Việt Nam 2017. Bản quyền thuộc về linkiencu.vn.