Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Tụ 150uF/450V (18X40mm)
Tụ 150uF/450V (18X40mm)
Mã sản phẩm
Giá: 9.000 VND
Mô tả

Chi tiết

N/A