Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Điện trở 0.68R-5W
Điện trở 0.68R-5W
Mã sản phẩm DT047
Giá: 1.500 VND
Mô tả

Chi tiết

N/A